• WAT IS ROLFING®SI LICHAAMSGERICHTE THERAPIE

  Rolfing® (Structural Integration) is een holistische integratieve behandelmethode die helpt om de structuur en functie van het lichaam te bevorderen, zodat de veerkracht en vitaliteit op zowel lichamelijk als op geestelijk niveau verbetert.

  Hoewel een pijnklacht op een specifieke plek kan optreden kijkt Rolfing® naar de verwevenheid van het hele lichaam en behandelt het hele lichaams via een behandelstuctuur die de ‘serie van tien’ wordt genoemd.

  Rolfing is voor iedereen. Vooral mensen die een inspannend leven leiden, zowel fysiek als mentaal, hebben baat bij Rolfing. Niet alleen door het wegnemen van pijn en stress helpt rolfing maar ook zal het u helpen beter te functioneren in professionele en dagelijkse activiteiten. Ook is Rolfing zeker aan te raden voor mensen met een Burn-out . Een holistische en integrale benadering is belangrijk doordat klachten veel verschillende oorzaken kunnen hebben.

  Rolfing wordt vooral aanbevolen bij

  • chronische pijn (schouder, rug, nek, etc.)
  • acute pijn (herstel na letsel, operatie, rug, etc.)
  • spieraandoening
  • stijfheid
  • hoofdpijn
  • Burn-out
  • Carpal Tunnel Syndroom
  • scoliosis
  • het opsporen van chronische compensaties van het lichaam
  • behandeling na operaties, ongelukken of verwondinge
  • voor mensen die (weer) goed willen bewegen.

  Verder bevordert het:

  • balans en soepelheid
  • grotere flexibiliteit
  • het dient als ondersteuning bij yoga en dans
  • zelfbewustzijn
  • betere houding

  Bij de behandeling van klachten bestaat er een groot verschil tussen acute pijn en chronische pijn. Waar acute pijn vaak vrij snel verholpen kan worden, duurt het bij chronische aandoeningen vaak langer. Dit komt doordat het zenuwstelsel zich opnieuw moet bijstellen. Daarom wordt ook aangeraden meerdere behandelingen en bewegingsoefeningen te volgen totdat een nieuwe houding of ademhaling geïntegreerd is in het lichaamssysteem en verlichting en ontspanning kan plaatsvinden.

  Geschiedenis:

  Rolfing® is een vorm van structureel integratief lichaamswerk(structural Integration),

  dat in de jaren dertig en veertig door de Amerikaanse biochemicus Dr. Ida Rolf (1896-1979)is ontwikkeld.
  Zij onderzocht hoe de samenhang is tussen structuur en functie van het menselijk lichaam.
  In de naar haar genoemde techniek het Rolfen streven we om het natuurlijk evenwicht in het lichaam te herstellen, de houding te verbeteren en de bewegingsmogelijkheid van de cliënt te bevorderen.
  Rolfing wordt ook wel bindweefsel massage of structurele integratie genoemd.

  Dr. Ida Rolf vergeleek het menselijk lichaam ook wel met een blokkentoren zoals een kind die maakt. Zolang het lichaam precies op één lijn is, is alles goed, maar als er één deel scheef staat, wordt het geheel instabiel. Deze verstoring van de lichamelijke structuur wordt niet alleen veroorzaakt door een ongeval, maar ook door een emotioneel probleem, stress of een slechte houding.

  Houdingspatronen van het lichaam worden geaccentueerd door de zwaartekracht. De spieren die normaal gesproken alleen in actie komen als dat van hen verlangd wordt, verkeren dan voortdurend in een spanningstoestand. Dit gebrek aan evenwicht tussen spieren veroorzaakt disharmonie in de houding, bewegingsbeperking, pijn en stijfheid.

  Rolfing® gaat ervan uit dat de houding van de mens in optimale conditie, in overeenstemming is met het zwaartekrachtveld van de aarde.

  Privacy en Algemene Voorwaarden

 • BEHANDELMETHODE

  Door middel van een specifieke vorm van manuele perceptie weet de Rolfer weerstanden en/of blokkades te herkennen in het lichaam. Al naar gelang de manier waarop deze zich voordoen in het weefsel weet de therapeut op welke anatomisch niveau en op welke diepgang deze weerstanden/blokkades zich bevinden. Zij kunnen van vitale, emotionele, mentale, functionele en/of structurele aard zijn en de behandeling zal hierop worden afgesteld. Een functioneel letsel wordt anders behandeld dan een zuiver structureel letsel. Hetzelfde geldt voor een mentale of een emotionele blokkade.

  De techniek van de behandeling bestaat uit het uitoefenen van een langzame druk met vingertoppen, platte hand, knokkels of elleboog om de lagen bindweefsel (fascia)  de natuurlijke elasticiteit te herstellen en de spieren op hun normale plaats te brengen. een rolfer behandelt  systematisch het gehele lichaam: voeten, enkels, zijden, benen, onderbuik, ribbenkast, middenrif, bekken en schoudergordels opdat naburige structuren zoals organen, zenuwen, botten of gewrichten meer ruimte krijgen en dus beter functioneren. Op die manier wordt het gehele lichaam van top tot teen geharmoniseerd en uitgebalanceerd.

  Een Rolfer® volgt een structuur die opgebouwd is uit 10 opeenvolgende thema’s (de 10 series) .Het hoeft niet zo te zijn dat elk thema parallel loopt met één behandeling, soms kan het zijn dat er voor één thema nog een behandel nodig is.

  normaal is er één behandeling per week maar ook hier kan het zo zijn dat er meer of minder tijd tussen de behandelingen nodig zal zijn . Hoe men het rolfen ondergaat, is voor ieder mens verschillend.

  Het belangrijk dat de patiënt en de therapeut elkaar vertrouwen en sympathiek tegenover elkaar staan.   In de sessies wordt vooral gewerkt  aanraking, bewustzijn en beweging. Dit zorgt voor meer aanwezigheid in je lichaam; je lichaam draagt alle informatie in zich mee, dit is de plek waar oude patronen opgeslagen liggen, maar ook de plek waar je in contact kan komen met wie je in potentie bent.

  RESULTATEN

  Men verandert fysiek in sterke mate. Mensen die gerolfd zijn worden gemiddeld één centimeter langer. Dit blijkt uit de foto’s die vóór de eerste en na de tiende behandeling worden gemaakt. De behaalde resultaten zijn afhankelijk van de ernst van de klachten, maar het merendeel van de klanten beweert reeds na enkele zittingen vitaler te zijn, ze voelen minder pijn, hun stabiliteit is verbeterd, de klant staat ontspannen en rechtop, er is minder spierkracht nodig om de houding te handhaven tegen de zwaartekracht in, de bewegingen zijn dynamischer, de belasting in de gewrichten is beter verdeeld, het ademen gaat makkelijker en wat zeer belangrijk is, ze hebben begrip gekregen van hun klacht en het zelf genezen daarvan.

  Iedereen die zich laat rolfen, vindt dat zijn uiterlijk en houding sterk en blijvend is verbeterd. Veel mensen ervaren dat de sterke veranderingen in hun houding ook psychologische veranderingen teweeg brengen: men heeft een sterk gevoel van welbehagen en men is directer in zijn relaties ten opzichte van anderen.

 • VOOR WIE

  Iedereen, zowel kinderen als volwassenen, heeft baat bij Rolfing®. Mensen die vooral baat hebben zijn patiënten met chronische spieraandoeningen, personen met rug-, nek-, heupklachten, die lijden aan slijmbeursontstekingen van gewrichten, arthritis of aan algehele stijfheid. Traumatische pijnen van letsels opgelopen bij een auto-ongeluk, of blessures als gevolg van joggen, een tennisarm, een voetbalknie enz. reageren zeer goed op Rolfing®.Het is populair bij mensen die een inspannend leven leiden op geestelijk en lichamelijk gebied (atleten, dansers, musici, acteurs enz.). 

  ​Voor cliënten met een vast dienstverband kan het zinvol zijn om uit te zoeken of het persoonlijk budget ingezet kan worden voor vergoeding vanuit de werkgever. De opbouw van het persoonlijk budget is zichtbaar op de loonstrook.

  In de CAO Nederlandse Orkesten staat bijvoorbeeld onder artikel 5.6: “Het persoonlijk budget kan aangewend worden voor een aanvulling op de vergoeding voor studie en scholing, of voor andere maatregelen die een optimale en duurzame inzetbaarheid bevorderen.” 

  Rolfing bevordert een optimale en duurzame inzetbaarheid. Na overleg met een personeelsfunctionaris/HR-medewerker kan het mogelijk zijn het persoonlijk budget voor Rolfing behandelingen in te zetten.

  Het doorlopen van de serie van 10 sessies levert een langdurend resultaat op waarna aanvullende sessies slechts  optioneel en incidenteel nodig zullen zijn.

  Mocht u een klacht hebben met betrekking tot Rolfing Rotterdam dan kunt u in via deze link de klachtenregeling VBAG lezen wat de mogelijke stappen zijn die u kunt ondernemen.

 • LITTEKEN BEHANDELING

  Soms blijven mensen na een geslaagde operatie toch last houden van een litteken. Dat kan doordat het trekt, jeukt, de bewegingsvrijheid beperkt of zelfs door omslag van het weer. Ook kan een litteken waar iemand geen last heeft er toch voor zorgen dat het proces van de Rolfing sessie niet beklijft.

  Het goede nieuws is dat littekens behandeld kunnen worden zonder opnieuw geopereerd te worden. Met de zachte en pijnloze techniek ontwikkeld door Rolfer Sharon Wheeler kan het litteken weer beter opgaan in de het omliggende weefsel. Daarnaast kunnen pafferige resten van zwellingen bij littekens zoals na bijvoorbeeld een keizersnede door de behandeling verminderen. Vaak is er na 1 behandeling al een grote verbetering voelbaar en meestal ook zichtbaar aan het litteken. De leeftijd van het litteken maakt niet uit. Ook bij oude littekens (tientallen jaren) kunnen goede resultaten worden behaald. Soms zijn er daarna nog 1 of 2 behandelingen nodig. Bij recente littekens kan een behandeling pas plaatsvinden als de wond goed gesloten is, de hechtingen er uit zijn en de behandelend arts toestemming heeft gegeven. Deze behandeling kan los van de Rolfing behandelingen worden gedaan, of in een Rolfing serie verwerkt worden als we tegen komen dat een litteken het Rolfing proces verhinderd.